TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐẸP NHẤT

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY PHÀ RỪNG
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: NVP-CT-08
- CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY CÔNG PHÀ RỪNG
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. HẢI PHÒNG
- QUY MÔ: + 12 TẦNG
                 + 1 TẦNG HẦM
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY PHÀ RỪNG
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: NVP-CT-08
- CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY CÔNG PHÀ RỪNG
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. HẢI PHÒNG
- QUY MÔ: + 12 TẦNG
                 + 1 TẦNG HẦM

DỰ ÁN CÙNG LOẠI

Phản hồi của bạn