TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY 
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: NVP-CT-088
- CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CÔNG TNHH
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. THÀNH PHỐ
- QUY MÔ: + 10 TẦNG
                 + 1 TẦNG HẦM
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY 
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: NVP-CT-088
- CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CÔNG TNHH
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. THÀNH PHỐ
- QUY MÔ: + 10 TẦNG
                 + 1 TẦNG HẦM

DỰ ÁN CÙNG LOẠI

Phản hồi của bạn